هزینه های مالی 1395

درسال 1395این موسسه خیریه در راستای اجرای نیات واقف مبالغ زیر را صرف نموده است :

1-گسترش فضاهای آموزشی وعمرانی ب                                           2/000/000/000 ریال

2-کمک هزینه تحصیلی ایتام                                                           500/000/000 ریال

3-کمک هزینه تهیه جهیزیه ایتام  و خانواده های بی بضاعت                     650/000/000ریال

4-کمک هزینه برگزاری مراسمات مذهبی                                           300/000/000ریال

5-کمک هزینه دارو ودرمان                                                              1/620/000/000ریال

بخش قابل توجهی از کمک هزینه درمان به مبلغ بالغ بر 1/370/000/000 ریال صرف تهیه واهداء تعدادی تخت دیالیز ومرمت وبازسازی واحیاء این بخش درمانی در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در راستای خدمت رسانی به بیماران دیالیزی استان شده است

درباره ما

موسسه خیریه خاتم الانبیاء «صلی الله و علیه وآله و سلم»

از طریق درآمد مستحدثات خود اداره می شود . و تنها با اتکا به این نوع درآمد خود موفق به حمایت همه جانبه  ( آموزشی ، درمانی ، مسکن ، ازدواج و .... ) از افراد و خانواده تحت پوشش خود شده است .

جدیدترین ارسال ها

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافیست ایمیل خود را ثبت نمایید